Zeyilname: Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

Zeyilname: Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi İdari Şartnamesi 2. madde Teslim Süresi

Teslim Süresi:
Teslimat toplu halde, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 45 takvim günü içerisinde yapılacaktır.

9. madde Ürünlerin Son Kullanım Süresi

Ürünlerin Son Kullanma Süresi:
Alımı yapılacak ürünün son kullanma tarihi en az  14 ay kalmış olmalıdır.

Genel Şarnamenin 2.1. İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler; maadesi e şıkkı

Hızmet Süresi : en geç 45 takvim günü içerisinde teslim

şeklinde değiştirilmiştir.