ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD TEKLİF KABULÜ

ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD TEKLİF KABULÜ

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Arabahmet Mahallesi Kamil Paşa Sokak, No:14, Harita/pafta No: XXI 46 2 XIV, Blok C, Parsel:139’de bulunan binada yapılacak tamirat işleri için teklif kabul edilecektir.

Tamirat işleri ile ilgili detaylar Projeler ve Emlak Şubesi’nden temin edilebilir.

 

Teklifler 11 Şubat 2019 saat 14:00’e kadar Projeler ve Emlak Şubesine kapalı zarf içerisinde teslim edilebilir.