Duyurular

9 Mart 2020

Zeyilname2: 1 Adet ‘’Sıfır’’ Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

İhale’nin İdari Şartnamesi’nin 9. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. MADDE   9: Ödeme şekli, 1 Adet ‘’ Sıfır ‘’ Konteyner Yıkama Aracı  için, teslim süresini takip eden aydan […]
27 Şubat 2020

Doğrudan Alım İhalesi: Zemin Etüd Çalışması İşleri İhalesi

Lefkoşa Türk belediyesi, Kemal Şemiler Caddesi’de yapılacak olan Merkez Bankası Binası Projesi arazisi ve Devlet Üretme Çiftliği arazisi zemin etüdü çalışması için elden teklif alacaktır. Tekliflerin […]
20 Şubat 2020

Zeyilname: 1 Adet ‘’Sıfır’’ Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

İhalenin Teknik Şartnamesi’nde Değişikliği yapılmış maddeler aşağıda belirtilen şekilde  değiştirilmiştir. 7.1.2 : Aracın azami yüklü ağırlığı en az 12 (on iki) ton kapasiteli olacaktır. 7.2.3 : […]
17 Aralık 2019

Zeyilname: Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi İdari Şartnamesi 2. madde Teslim Süresi Teslim Süresi: Teslimat toplu halde, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 45 takvim günü içerisinde […]
11 Aralık 2019

Zeyilname: Kadın Sığınma Evi Projesi İhalesi

Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Kadın Sığınma Evi) İhale dosyasında bulunan 3.1 BetonarmeŞartnamesi,  Sayfa 5, Madde 9: Kalıp ve İskele İşleri birinci paragraf iptal edilmiştir.(Betonarme işlerin […]
4 Aralık 2019

2020 Yılı Sivrisinek Mücadelesi için İlaç Alımı İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi 2019 Aralık ayında 2020 yılı Sivrisinek Mücadelesi için İlaç Alımı İhalesine çıkacaktır
4 Aralık 2019
Lefkoşa Türk Belediyesi 2019 Aralık ayında 2020 yılı için Hamamböceği Mücadelesi Hizmet Alımı İhalesine çıkacaktır.
19 Kasım 2019

Zeyilname 2: 1 Adet Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve 2 Adet Otomatik Kalkan Bariyer Alımı İhalesi

1 Adet Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve 2 Adet Otomatik Kalkan Bariyer Alımı İhalesi Teknik Şartnamesi 2. maddesi l. satırı 2–Kağıt Para Kabul ve Kağıt Para […]