Duyurular

2 Ağustos 2022

Zeyilname: Mezbaha İşletme Devri İhalesi

1- Genel Şartname’nin 24.1 ve 24.2. maddeleri kaldırılmıştır. 2- Teknik Şartname’de madde 6, HACCP başvurusu; “Mezbaha HACCP kuralları çerçevesinde işletilecektir. Sertifakasyon (HACCP veya ISO 22000) başvurusunun […]
18 Temmuz 2022

Zeyilname : Evsel Atık Toplanması ve Boşaltımı için Hizmet Alımı İhalesi

Genel Şartname’nin 2. İhale Konusu İş Evsel Atık Toplanması ve Boşaltımı için Hizmet Alımı İhalesine İlişkin Bilgiler 2.1.İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler; c) Keşif Bedeli : […]
15 Temmuz 2022

Zeyilname : TERMİNAL BÖLGESİ YENİLEME VE İYİLEŞTİRME AMAÇLI KENTSEL TASARIM PROJESİ İHALESİ

İhale Kapanış tarihi, 01 Eylül 2022 saat 14:00 olan Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi İhalesi’nin İhale Kapanış tarihi 08 Eylül 2022 saat […]
13 Haziran 2022

Zeyilname : Yangın ve Kaza Sigortaları ile Third Party Sigorta İhalesi

ZEYİLNAME Hizmet Alımı Genel Şartname Kısım 1. İhalenin Konusu ve Teklif Vermeye İlişkin Hususlar 2. İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler c. Third- Party Ve Kasko Sigorta […]
27 Nisan 2022

Duyuru: Otobüs Terminali ve Kamusal Hizmet Alanı Tasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi 2022 yılı içerisinde Otobüs Terminali ve Kamusal Hizmet Alanı Tasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesine çıkacaktır.
15 Nisan 2022

Duyuru : Lefkoşa Belediyesi Reklam Tabelaları Kiralama İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi, 2022 yılı içerisinde Lefkoşa sınırları içerisinde bulunan reklam tabelalarının kiralanması ile ilgili ihaleye çıkacaktır.
31 Mart 2022

Zeyilname: Yönetim Bilgi Sistemi ve Bakım Hizmeti Projesi İhalesi

İhale Sözleşmesi’nin 11.7. maddesi Yüklenici,Bakım/Destek süresi içerisinde İdarenin talep ettiği işler, zamanında tamamlayamazsa hakedişinin erteleneceğini kabul eder. Bu durumda yükleniciye herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaz. 12.1. […]
23 Mart 2022

Duyuru : LTB 2022 Yılı Sivrisinek ile Mücadele için İlaç Alım İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi 2022 yılı içerisinde sivrisinekle mücadele için ilaç alım ihalesine çıkacaktır.