Duyurular

7 Mayıs 2021

Zeyilname: Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi

İdari Şartnamenin 9.6. maddesi, Teknik Şartnamenin 4. ve 7. maddeleri ve Sözleşmenin 3.4 ve 3.23. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İdari Şartname 9.6. 9.6. Yüklenici, sözleşme imza […]
27 Nisan 2021

Zeyilname 3 : 2021 Yılı Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri

Genel Şartname’nin 9. k) ve j) maddeleri aşağıdaki şeklilde deiğiştirilmiştir. k) Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri güncel yatırılmış, çalışma izinli, Şirket bünyesinde bulunan personel listesini […]
22 Nisan 2021

Zeyilname 2 : 2021 Yılı Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri

2021 Yılı Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri kapsamında aşağıda isimleri verilen sokaklar İhale kapsamı dışına alınmıştır. Bu sokaklar temizliği LTB Temizlik Şubesi tarafından yapılacaktır. İhale kapsamı […]
20 Nisan 2021

Zeyilname: 2021 Lefkoşa Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İşleri

27 Nisan 2021 Salı saat 14:00 de teklif kabulunün son bulacağı 2021 Yılı Bölgesel Çevre Temizliği ihalesi İşleri‘nin teklif verme süresi 06 Mayıs 2021 Perşembe saat […]
30 Mart 2021

2021 Yılı Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi 2021 yılı içerisinde sivrisinek mücadelesi için ilaç alım ihalesine çıkacaktır.
4 Şubat 2021

Zeyilname: İhale Teklif Verme Süresi Uzatımı

Bakanlar Kurulu’nun 04 Şubat 2021 Perşembe günü almış olduğu “Tam Kapanma” kararı sebebiyle, Lefkoşa Türk Belediyesi 2021 Yılı Hamamböceği Hizmet Alım İhalesi, İki Adet Belediye Evi […]
27 Ocak 2021

Zeyilname : İhale Kapanış Tarihinin Uzatılması

İçinde bulunduğumuz Pandemi sürecinden dolayı 26 Ocak 2021 Bakanlar Kurulu Kararları gereği ; 28 Ocak 2021 tarih ve 14.00 da tekliflerin kapatılacağı İki adet Belediye Evi […]
5 Ocak 2021

2021 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alım İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi 2021 yılı içerisinde hamamböceği mücadelesi için hizmet alım ihalesine çıkacaktır.