Duyurular

22 Kasım 2017

Zeyilname:Haspolat Bölgesi Altyapı ve Kaldırım Düzenleme Projesi İhalesi

10 Kasım 2017 günü gazete ilanı ile ihalesine çıkılan Haspolat Bölgesi Altyapı ve Kaldırım Düzenleme Projesi İhalesi’nin 30 kasım 2017 saat 14:00’e kadar  olarak açıklanan ihale teklif […]
7 Kasım 2017

Zeyilname:Açık Pazar Projesi II. Etap İdari Bina Projesi İhalesi

Açık Pazar Projesi II. Etap Bina Projesi İhalesi: İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın Tüzüğü’nün 47. madde 8. fıkrası uyarınca ihale 09 […]
2 Kasım 2017

Tartan(SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri İhalesi

Tartan(SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri İhalesi: İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın Tüzüğü’nün 47. madde 8. fıkrası uyarınca ihale 03 Kasım […]
1 Kasım 2017

ZEYİLNAME: Haspolat Bölgesi Altyapı ve Kaldırım Düzenleme Projesi İhalesi

Haspolat Bölgesi Altyapı ve Kaldırım Düzenleme Projesi İhalesi ilgili keşif yeniden düzenlenmiştir. Yeni keşif bedeli 1,082,415.24 TL + KDV’dir.
20 Ekim 2017

ZEYİLNAME: ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, Hafız Hasan Efendi Sokak, No:1’in Uzun Vadeli Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Harita/pafta No: XXI 46 II XIII, Blok A, Parsel:168,  Karamanzade  Mahallesi,  Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, […]
19 Ekim 2017

ZEYİLNAME: Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi: İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale […]
5 Ekim 2017

ZEYİLNAME: Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi: İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın Tüzüğü’nün 47. madde 8. fıkrası uyarınca […]
4 Ekim 2017

Kemal Şemiler Caddesi Kısmi Kaldırım Yapım İşleri İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi 2017 yılı içerisinde Kemal Şemiler Caddesi Kısmi Kaldırım Yapım İşleri İhalesi’ne çıkacaktır