Duyurular

25 Eylül 2017

ZEYİLNAME: Haspolat Köyü İçme Suyu Şebeke Döşeme Projesi İhalesi

Haspolat Köyü İçme Suyu Şebeke Döşeme Projesi İhale Genel Şartnamesi’ nde  aşağıdaki husus değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır. Genel Şartnamenin 10.maddesi […]
21 Eylül 2017

ZEYİLNAME: Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

Zeyilname No: 1 LTB Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Projesi İhale kapsamında aşağıdaki hususlar değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır. 1-      Genel […]
13 Eylül 2017

ZEYİLNAME:Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi

Zeyilname No:1 Asmaaltı BölgesiYayalaştırma Projesi İhale Sözleşmesinde aşağıdaki hususlar değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.   Sözleşmenin 7.maddesi, fıkra 7.2’de “….gecikilen her […]
12 Eylül 2017

Elektronik Kartlı Su Sayaç Alımı Ön Bilgi Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi 2017 yılı içerisinde 3000 adet elektronik kartlı su sayaç alımı ihalesine çıkacaktır.
7 Eylül 2017

Haspolat Su Deposundan Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi’ne ve Haspolat Köyü’ne Su Sağlanması Amacıyla Şebeke Hattı Döşenmesi İhalesi Ön Bilgi Duyurusu

Haspolat su deposundan Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi’ne ve Haspolat köyüne Su Sağlanması Amacıyla Şebeke Hattı Döşenmesi için 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır.
18 Temmuz 2017

ZEYİLNAME: K. Kaymaklı III. Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi

İhaleye tek teklif gelmesinden dolayı, ihale kapanış tarihi 21 Temmuz 2017 Cuma Saat 09.00’a kadar uzatılmıştır.
11 Temmuz 2017

Çöp Kamyonu Alım İhalesi Ön Bilgi Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi 2017 yılında Çöp Kamyonu alımı için ihaleye çıkacaktır.
4 Temmuz 2017

ZEYİLNAME: K.Kaymaklı III. Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi

İhale duyurusu 2. maddesi 2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. ,2., 3. ve […]