Duyurular

23 Eylül 2020

Doğrudan Alım İhalesi: Lefkoşa Sanayi Bölgesi Temizliği İçin Kendinden Yükleyici (Çekirge Aracı) Hizmeti Alımı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde çevreye atılan atıkların temizlenebilmesi amacıyla çekirge hizmeti alınacaktır. Teklif edilen fiyat yol başına olacak şekilde, tekliflerin en geç 25 Eylül 2020 Cuma günü […]
29 Temmuz 2020

Zeyilname: Mezbaha İşletme Devri İhalesi

İhale Değerlendirme Komisyonu’nun aldığı karar ile ihale için son teklif verme tarihi 10 Ağustos 2020 Pazartesi saat 12:00 olmuştur.
11 Haziran 2020

Zeyilname: Third party – Kasko Sigortaları’ ile ‘Yangın ve Kaza Sigortaları İhalesi

Araç Sigortaları İdari ve Teknik Şartnamesi 1.Madde İhaleye teklif verecek olan Sigorta Şirketlerinin ödenmiş sermayeleri asgari 2,000,000.- TL olmalıdır ve  ödenmiş sermaye onay belgesini  teklife eklenmelidir. […]
2 Nisan 2020

1 Adet “Sıfır” Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla Kamu Ihale Yasası 78. madde uyarınca bütçe kaynaklarında yaşanan sıkıntıdan dolayı Ihale Makamı tarafından iptal edilmiştir.
1 Nisan 2020

Açik Pazar Alanı Üzeri`nin Kapatılması ve Idari Bina`nın Tamamlanması Ihalesi

Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla Kamu Ihale Yasası 78. madde uyarınca bütçe kaynaklarında yaşanan sıkıntıdan dolayı Ihale Makamı tarafından iptal edilmiştir.
1 Nisan 2020

Mehmet Akif Caddesi Kaldırım Düzenleme Projesi Ihalesi

Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla Kamu Ihale Yasası 78. madde uyarınca bütçe kaynaklarında yaşanan sıkıntıdan dolayı Ihale Makamı tarafından iptal edilmiştir.
9 Mart 2020

Zeyilname2: 1 Adet ‘’Sıfır’’ Sıcak Su Sistemli Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı Alımı İhalesi

İhale’nin İdari Şartnamesi’nin 9. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. MADDE   9: Ödeme şekli, 1 Adet ‘’ Sıfır ‘’ Konteyner Yıkama Aracı  için, teslim süresini takip eden aydan […]
27 Şubat 2020

Doğrudan Alım İhalesi: Zemin Etüd Çalışması İşleri İhalesi

Lefkoşa Türk belediyesi, Kemal Şemiler Caddesi’de yapılacak olan Merkez Bankası Binası Projesi arazisi ve Devlet Üretme Çiftliği arazisi zemin etüdü çalışması için elden teklif alacaktır. Tekliflerin […]