Duyurular

20 Ekim 2017

ZEYİLNAME: ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, Hafız Hasan Efendi Sokak, No:1’in Uzun Vadeli Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Harita/pafta No: XXI 46 II XIII, Blok A, Parsel:168,  Karamanzade  Mahallesi,  Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, […]
19 Ekim 2017

ZEYİLNAME: Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi: İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale […]
5 Ekim 2017

ZEYİLNAME: Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi: İhale için tek teklif gelmesi sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın Tüzüğü’nün 47. madde 8. fıkrası uyarınca […]
4 Ekim 2017

Kemal Şemiler Caddesi Kısmi Kaldırım Yapım İşleri İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi 2017 yılı içerisinde Kemal Şemiler Caddesi Kısmi Kaldırım Yapım İşleri İhalesi’ne çıkacaktır
25 Eylül 2017

ZEYİLNAME: Haspolat Köyü İçme Suyu Şebeke Döşeme Projesi İhalesi

Haspolat Köyü İçme Suyu Şebeke Döşeme Projesi İhale Genel Şartnamesi’ nde  aşağıdaki husus değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır. Genel Şartnamenin 10.maddesi […]
21 Eylül 2017

ZEYİLNAME: Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

Zeyilname No: 1 LTB Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Projesi İhale kapsamında aşağıdaki hususlar değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır. 1-      Genel […]
13 Eylül 2017

ZEYİLNAME:Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi

Zeyilname No:1 Asmaaltı BölgesiYayalaştırma Projesi İhale Sözleşmesinde aşağıdaki hususlar değiştirilmek suretiyle işbu zeyilname yayınlanır ve ihale dokümanının parçası sayılır.   Sözleşmenin 7.maddesi, fıkra 7.2’de “….gecikilen her […]
12 Eylül 2017

Elektronik Kartlı Su Sayaç Alımı Ön Bilgi Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi 2017 yılı içerisinde 3000 adet elektronik kartlı su sayaç alımı ihalesine çıkacaktır.