2018 II. Etap Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi

Kapanış Tarihi: 9-05-2018
İhale Numarası: 011/2018
İhale Eki:

Açıklama:

2018 II. Etap Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi

Lefkoşa Belediye sınırları içerisinde 2018 yaz aylarında  yapılması öngörülen2. Etap Bölgesel Çevre Temizliği işleri ile ilgili hizmet alımı

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 250 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Biriminden ve/veya www.lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç 08 Mayıs 2018 Salı günü  saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır

 

                                                                                   Lefkoşa Belediye Başkanlığı.