2019 Peyzaj Bakım İşleri İhalesi

Kapanış Tarihi: 16-05-2019
İhale Numarası: 014/2019
İhale Eki:

Açıklama:

2019 Peyzaj Bakım İşleri İhalesi

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak her bir ihale için 200 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Biriminden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhalelere katılacak olanlar, her iki ihaleye de teklif vermek zorunda değildirler.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç 16 Mayıs 2019 Perşembe günü  saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır.

    Lefkoşa Belediye Başkanlığı.