2020 Yılı Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

Kapanış Tarihi: 26-12-2019
İhale Numarası: 036/2019
İhale Eki:

Açıklama:

2020 Yılı Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

  1. Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 300 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv Birimi’nden temin edilebilir.
  2. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir
  3. İhalenin Tahmini Değeri 121,000 Euro + KDV’dir.
  4. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  5. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  6. İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

Teklifler en geç  26 Aralık 2019 Perşembe, saat14:00’a kadar,Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır