2021 Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi

Kapanış Tarihi: 6-05-2021
İhale Numarası: 006/2021
İhale Eki:

Açıklama:

2021 Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak her bir ihale için 200 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Biriminden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç 27 Nisan 2021 Salı günü  saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır.

 

   Lefkoşa Belediye Başkanlığı.