2022 Yılı Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

Kapanış Tarihi: 14-04-2022
İhale Numarası: 006/2022
İhale Eki:

Açıklama:

2022 Yılı Sivrisinek Mücadelesi İçin İlaç Alım İhalesi

  1. İhale Numarası: 006/2022
  2. Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 500 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv Birimi’nden temin edilebilir.
  3. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir
  4. İhalenin Tahmini Değeri 76,000 Euro + KDV’dir.
  5. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  6. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  7. İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  8. Teklifler en geç 14 Nisan 2022 Perşembe, saat 14:00’a kadar, Lefkoşa Türk Belediyesi zemin katında bulunan İhale Kutusu’na atılmalıdır.