3 Adet İkinci El Evsel ve Katı Atık Toplama Taşıma Aracı (Çöp Kamyonu) Alımı İhalesi

Kapanış Tarihi: 16-10-2018
İhale Numarası: 012/2018
İhale Eki:

Açıklama:

3 Adet İkinci El Evsel ve Katı Atık Toplama Taşıma Aracı (Çöp Kamyonu) Alımı İhalesi

3 Adet İkinci El Evsel ve Katı Atık Toplama Taşıma Aracı(Çöp kamyonu) Alımı için teklif kabul edilir.

  1. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. İhaleye katılacak olanlar dokümanları Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 100 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’dentemin edebilir.
  2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. İhale komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  5. Teklifler en geç 16/ Ekim / 2018 saat 14:00’ye kadar, Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.