Açık Pazar Alanı Üzerinin Kapatılması ve İdari Binanın Tamamlanması İhalesi

Kapanış Tarihi: 16-07-2020
İhale Numarası: 010/2020
İhale Eki:

Açıklama:

Açık Pazar Alanı Üzerinin Kapatılması ve İdari Binanın Tamamlanması İhalesi

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Veznesine yatırılacak her bir ihale için 2000 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Biriminden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç  16 Temmuz  2020 Perşembe  günü  saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır.

   Lefkoşa Belediye Başkanlığı.