Açık Pazar Alanı Üzeri’nin Kapatılması ve İdari Bina’nın Tamamlanması İhalesi

Kapanış Tarihi: 14-05-2020
İhale Numarası: 008/2020

Açıklama:

Açık Pazar Alanı Üzeri’nin Kapatılması ve İdari Bina’nın Tamamlanması İhalesi

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Veznesine yatırılacak her bir ihale için 2000 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Biriminden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç  14 Mayıs 2020 Perşembe  günü  saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır.

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.