Açık Pazar Projesi II. Etap İdari Bina Projesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 9-11-2017
İhale Numarası: 037/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Açık Pazar Projesi II. Etap İdari Bina Projesi İhalesi

 

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

IK İHALE USULÜ TEKLİF KABULÜ

 

“Açık Pazar Projesi II.Etap İdari Bina Yapımı”  için teklif kabul edilir.

 

BU PROJENİN FİNANSMANI

 

T.C.  LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ              ve             LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

 

 

TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR.

 

  1. İhale tahmini değeri 599,652.00 TL (KDVHariç)

 

  1. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1., 2., 3. Sınıf Yapı İşleri belgesine sahip müteahhitler katılabilir.

 

  1. İhaleye teklif verecek olanlar; şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

 

  1. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

  1. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak parakarşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.

 

  1. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 7 Ocak 2018 tarihli olacaktır.

 

  1. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine “Açık Pazar Projesi II. Etap İdari Bina Yapımı İhalesi” adına yatırılacak KDV dahil 200TL karşılığında ihale dosyasını Park – Bahçeler ve Trafik Şubesi’nden almaları gerekmektedir.

 

  1. Teklifler en geç 7 Kasım 2017 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

 

  1. İhale Değerlendirme  Komisyonu  en  düşük  veya  herhangi  bir  teklifi  kabul  etmek mecburiyetinde değildir.