Akaryakıt Alım İhalesi

Kapanış Tarihi: 13-12-2018
İhale Numarası: 014/2018
İhale Eki:

Açıklama:

Akaryakıt Alım İhalesi

AkaryakıtAlımıiçin teklif kabul edilir.

  1. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. İhaleye katılacak olanlar dokümanları Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 100 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’dentemin edebilir.
  2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. İhale komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  5. Teklifler en geç 13 Aralık 2018 saat 14:00’ye kadar,Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.