ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, Hafız Hasan Efendi Sokak, No:1’in Uzun Vadeli Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Kapanış Tarihi: 26-10-2017
İhale Numarası:
İhale Eki:

Açıklama:

ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, Hafız Hasan Efendi Sokak, No:1’in Uzun Vadeli Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Harita/pafta No: XXI 46 II XIII, Blok A, Parsel:168,  Karamanzade  Mahallesi,  Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, Hafız Hasan Efendi Sokak, No:1’ de bulunan binanın, tadil edilmek suretiyle uzun vadeli kiralanmasına yönelik teklif  kabul eder.

  1. Teklif verecek olanlar, Müracaatçı Formunu doldurup, önerilerini teklifleriyle birlikte ihale dosyasında talep edilenlerle sunacaktır.
  2. İhale dökümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak Katılımcıların, Teklif verebilmeleri için Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd.’e yatıracakları KDV dahil 100TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında Teklif Dosyasını, Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler ve Emlak Şubesi’nden  temin edebilirler.
  3. Teklif vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ilgili, LTB şubesinden temin edecekleri tüm dokümanları eksiksiz doldurup cevapandıracak ve binanın kullanımına ilişkin detaylı bilgileri öneri mimari proje ile birlikte sunacaktır.
  4. Yeri görme 21 Eylül 2017 tarihinde saat: 09:00 – 11:00 ö.e. binada gerçekleştirilecektir.

Teklifler en geç  20 Ekim 2017  saat: 13:00’e  kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale kutusuna atılmalıdır. Teklif zarfının üzerine “Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Parsel 168 Kiralama Teklifi” yazılmalıdır.