Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd. Şht. Salahi Şevket Sok. No: 39 ve Hafız Efendi Sok. No: 1’in Uzun Vadeli Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Kapanış Tarihi: 30-03-2018
İhale Numarası:
İhale Eki:

Açıklama:

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd. Şht. Salahi Şevket Sok. No: 39 ve Hafız Efendi Sok. No: 1’in Uzun Vadeli Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Harita/pafta No: XXI 46 II XIII, Blok A, Parsel:168, Karamanzade Mahallesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:39, Hafız Hasan Efendi Sokak, No:1’ de bulunan binanın, tadil edilmek suretiyle uzun vadeli kiralanmasına yönelik teklif kabul eder.

  1. Teklif verecek olanlar, Müracaatçı Formunu doldurup, önerilerini teklifleriyle birlikte ihale dosyasında talep edilenlerle sunacaktır.
  2. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak Katılımcıların, Teklif verebilmeleri için Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd.’e yatıracakları KDV dahil 100TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında Teklif Dosyasını, Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler ve Emlak Şubesi’nden temin edebilirler.
  3. Teklif vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ilgili, LTB şubesinden temin edecekleri tüm dokümanları eksiksiz doldurup cevapandıracak ve binanın kullanımına ilişkin detaylı bilgileri öneri mimari proje ile birlikte sunacaktır.
  4. Daha önce teklif dosyası alan yatırımcılar ihale dosyasını ücretsiz temin edebilirler.
  5. Yeri görme 13 Mart 2018 tarihinde saat: 09.00 – 11.00 ö.ö. binada gerçekleştirilecektir.

Teklifler en geç  30 Mart 2018  saat: 13:00’e  kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale kutusuna atılmalıdır. Teklif zarfının üzerine “Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Parsel 168 Kiralama Teklifi” yazılmalıdır.