Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd. Tanzimat Sok. No: 54’ün Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Kapanış Tarihi: 30-03-2018
İhale Numarası:
İhale Eki:

Açıklama:

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd. Tanzimat Sok. No: 54’ün Kiralanması İçin Teklif Kabulü

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Tanzimat Sokak, No:54, Harita/pafta No: XXI 46 2 XIV, Blok C, Parsel:128’de bulunan bahçe katı ve bahçeyi kiralamaya yönelik teklif kabul eder.

  1. Teklif verecek olanlar, Müracaatçı Formunu doldurup, kullanım önerilerini teklifleri ile birlikte ihale dosyasının tesliminde sunacaktır.
  2. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak Katılımcıların, Teklif verebilmeleri için Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd.’e yatıracakları KDV dahil 100TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında Teklif Dosyasını, Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler ve Emlak Şubesi’nden temin edebilirler.
  3. Teklif vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ilgili, LTB şubesinden temin edecekleri tüm dokümanları eksiksiz doldurup cevaplandıracak ve binanın ve bahçenin kullanımına ilişkin detaylı bilgileri öneri mimari plan ile birlikte sunacaktır.
  4. Yeri görme 13 Mart 2018tarihinde saat: 11.00 – 13.00 ö.ö. binada gerçekleştirilecektir.

Teklifler en geç  30 Mart 2018  saat: 13:00’e  kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale kutusuna atılmalıdır. Teklif zarfının üzerine “Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Parsel 128 Kiralama Teklifi” yazılmalıdır.