Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd.: Tanzimat Sokak’ta Bulunan Binanın Uzun Süreli Kiralanması İhalesi

Kapanış Tarihi: 29-03-2022
İhale Numarası:
İhale Eki:

Açıklama:

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd.: Tanzimat Sokak’ta Bulunan Binanın Uzun Süreli Kiralanması İhalesi

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Harita/pafta No: XXI.46.2.XIV, Blok C, Parsel:163, Arabahmet Mahallesi, Tanzimat Sokak No:48’de bulunan binanın, tadil edilmek suretiyle eğitim, dernek ve ofis amaçları için uzun vadeli kiralanmasına yönelik teklif kabul eder.

  1. Teklif verecek olanlar, Müracaatçı Formunu doldurup, önerilerini teklifleriyle birlikte ihale dosyasında talep edilenlerle sunacaktır.
  2. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak Katılımcıların, Teklif verebilmeleri için Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd.’e yatıracakları KDV dahil 500TL (BeşYüz Türk Lirası) karşılığında Teklif Dosyasını, Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler Şubesi’nden temin edebilirler.
  3. Teklif vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ilgili, LTB şubesinden temin edecekleri tüm dokümanları eksiksiz doldurup cevapandıracak ve binanın kullanımına ilişkin detaylı bilgileri öneri mimari proje ile birlikte sunacaktır.
  4. Yeri görme 07 Mart 2022 tarihinde saat: 10:00 – 11:00 ö.ö. binada gerçekleştirilecektir.

Teklifler en geç  29 Mart 2022  saat: 13:00’e  kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale kutusuna atılmalıdır. Teklif zarfının üzerine “Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Parsel 163 Kiralama Teklifi” yazılmalıdır.