Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 21-09-2017
İhale Numarası: 022/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi İhalesi

  1. İhale tahmini değeri 2,227,845.22 TL’dir. (KDV Hariç)

 

  1. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. ve 2. sınıf Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler katılabilir.

 

  1. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

 

  1. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

  1. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.

 

  1. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 21/11/2017 tarihli olacaktır.

 

  1. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 1,000 TL karşılığında ihale CD dosyasını Projeler ve Emlak Şubesi’nden almaları gerekmektedir. Daha önce (18/5/2017 tarihinde) açılmış olan ayni ihalenin dosyasını (CD’yi) satın alan müteahhitler yeni ihale dosyasını (CD’sini) ücretsiz temin edebilirler.

 

  1. Teklifler en geç 21/09/2017 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

 

  1. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.