Bölgesel Çevre Temizliği

Kapanış Tarihi: 4-05-2017
İhale Numarası: 003/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Bölgesel Çevre Temizliği

Lefkoşa Belediye sınırları içerisinde 2017 yılı yaz aylarında yapılması öngörülen Bölgesel Çevre Temizliği işleri ile ilgili hizmet alımı

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 250 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Biriminden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç 04 Mayıs 2017 Perşembe günü  saat 14:30 ’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.