Dereboyu Otopark Yapımı ve Yeşil Alan Düzenlemesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 5-04-2018
İhale Numarası: 006/2018
İhale Eki:

Açıklama:

Dereboyu Otopark Yapımı ve Yeşil Alan Düzenlemesi İhalesi

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ AÇIK İHALE USULÜ TEKLİF KABULÜ

‘Dereboyu Otopark Yapımı ve Yeşil Alan Düzenleme İşleri’ İhalesi

için teklif kabul edilir.

B U  PROJENİN  FİNANSM ANI
LEFKOŞA  TÜRK  B ELEDİYES İ
TARAFINDAN  K ARŞILANMIŞTIR

 

  1. İhale tahmini değeri 150,699.00 TL  ( KDV Hariç )                                       
  1. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1.,2.,3.,4. sınıf Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler katılabilir.
  1. İhalelere teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  1. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  1. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  1. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 05 Haziran 2018 tarihli olacaktır.
  1. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org  adresinden  görülebilir.  Ancak, katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 150 TL karşılığında ihale dosyasını Park – Bahçeler ve Trafik Şubesi’nden almaları gerekmektedir.
  1. Teklifler en geç 05 Nisan 2018 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  1. İhale  Değerlendirme   Komisyonu   en   düşük   veya   herhangi   bir   teklifi   kabul   etmek

mecburiyetinde değildir.

 

Lefkoşa Türk Belediyesi