Doğrudan Alım İhalesi : ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD KİRALAMA İHALESİ

Kapanış Tarihi: 4-07-2022
İhale Numarası: D-04/2022
İhale Eki:

Açıklama:

Doğrudan Alım İhalesi : ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD KİRALAMA İHALESİ

 

 

 

_______________________                                            ________________________

     ARABAHMET BÖLGESİ

   GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD.

90,Atatürk Caddesi Yenişehir -Lefkoşa – Tel:0392-2289921,2285221

ARABAHMET BÖLGESİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ LTD TEKLİF KABULÜ

 

Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi’nde, Harita/pafta No: XXI.46.2.XV, Blok A, Parsel:3, Karamanzade Mahallesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:50’de bulunan binanın, tadil edilmek suretiyle turizm, kültür ve eğitim amaçları için kiralanmasına yönelik teklif kabul eder.

 

  1. Teklif verecek olanlar, Müracaatçı Formunu doldurup, önerilerini teklifleriyle birlikte ihale dosyasında talep edilenlerle sunacaktır.
  2. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak Katılımcıların, Teklif verebilmeleri için Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd.’e yatıracakları KDV dahil 500TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığında Teklif Dosyasını, Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler Şubesi’nden temin edebilirler.
  3. Teklif vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ilgili, LTB şubesinden temin edecekleri tüm dokümanları eksiksiz doldurup cevapandıracak ve binanın kullanımına ilişkin detaylı bilgileri öneri mimari proje ile birlikte sunacaktır.
  4. Yeri görme 20 Haziran 2022 tarihinde saat: 10:00 – 11:00 ö.ö. binada gerçekleştirilecektir.

Teklifler en geç   04 Temmuz 2022  saat: 13:00’e  kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale kutusuna atılmalıdır. Teklif zarfının üzerine “Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. Parsel 3 Kiralama Teklifi” yazılmalıdır.