Dolgu ve Kirli Kum İhalesi

Kapanış Tarihi: 26-03-2019
İhale Numarası: 004/2019
İhale Eki:

Açıklama:

Dolgu ve Kirli Kum İhalesi

  1. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu)ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  2. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 24 Haziran 2019 tarihli olacaktır.
  5. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 300 TL karşılığında ihale CD dosyasını Kanalizasyon Şubesi’nden almaları gerekmektedir. (LTB Sarayı Atatürk Caddesi No:90)
  6. Teklifler en geç 26 Mart 2019 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  7. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  8. Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

   Lefkoşa Türk Belediyesi  Başkanlığı