Hamitköy Bölgesi ve Civarı Kanalizasyon Altyapı Projesi İçin Jeolojik İncelemelerin Yapım İşleri İhalesi

Kapanış Tarihi: 15-10-2019
İhale Numarası: 028/2019
İhale Eki:

Açıklama:

Hamitköy Bölgesi ve Civarı Kanalizasyon Altyapı Projesi İçin Jeolojik İncelemelerin Yapım İşleri İhalesi

  1. İhale keşif bedeli 70,000 TL’dir. (KDV Hariç)
  2. Bu ihaleye katılacak firmaların bünyesinde Jeoloji Mühendisi şartı aranacaktır.
  3. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (verilen iş programı,mali form, ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi, şartname alındı makbuzu) ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  4. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  5. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  6. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 16 Aralık 2019 tarihli olacaktır.
  7. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 35 TL karşılığında ihale CD dosyasını Kanalizasyon Şubesi’nden almaları gerekmektedir.
  8. Teklifler en geç 15 Ekim 2019 saat 14:00’e kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  9. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

Lefkoşa Türk Belediyesi