Hamitköy IV. Etap Kanalizasyon Projesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 9-05-2018
İhale Numarası: 010/2018
İhale Eki:

Açıklama:

Hamitköy IV. Etap Kanalizasyon Projesi İhalesi

İhale Duyuru Tarihi: 23/04/2018

İhale No     : 010/2018

  1. İhale tahmini değeri 263,932,30  TL’dir.  (KDV Hariç)
  2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. ve 2. ve 3. ve 4. Sınıf Teknik İşler Sınıf belgesine sahip müteahhitler katılabilir.
  3. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (verilen iş programı,mali form, ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ,şartname alındı makbuzu) ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  4. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  5. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  6. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 08 Temmuz 2018 tarihli olacaktır.
  7. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 200 TL karşılığında ihale CD dosyasını .Kanalizasyon Şubesi’nden almaları gerekmektedir.
  8. Teklifler en geç 08 Mayıs 2018 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  9. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.