İki Adet Belediye Evi Satış İhalesi

Kapanış Tarihi: 5-02-2021
İhale Numarası: 002/2021
İhale Eki:

Açıklama:

İki Adet Belediye Evi Satış İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 2 adet Belediye Evi’nin satışı ile ilgili teklif kabul edilecektir.

İhale şartnameleri, Lefkoşa Türk Belediyesi veznesine yatırılacak KDV dahil 200 Türk Lirası karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’den temin edilebilir.

Teklifler, en geç 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14:00’a  kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

 Lefkoşa Belediye Başkanlığı.

 

WEB: www.lefkosabelediyesi.org veya  ihale.lefkosabelediyesi.org