Kadın Sığınma Evi İçin Beyaz Eşya Alım İhalesi

Kapanış Tarihi: 2-09-2021
İhale Numarası: 014/2021
İhale Eki:

Açıklama:

Kadın Sığınma Evi İçin Beyaz Eşya Alım İhalesi

 

  1. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. İhaleye katılacak olanlar dokümanları Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 500 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv Şubesi’den temin edebilir.
  2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili banka tarafından onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  5. Teklifler en geç 02 Eylül 2021 saat 14:00’ye kadar, Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.