Kadın Sığınma Evi Yolcu Taşıma Aracı Alımı

Kapanış Tarihi: 10-10-2017
İhale Numarası: 024/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Kadın Sığınma Evi Yolcu Taşıma Aracı Alımı

 

  1. İlgili şartnameler Lefkoşa Türk Belediyesi Arşivi’nden, KDV dahil; 150 -TL karşılığında temin edilebilir.
  2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. İhale komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  5. Teklifler en geç 10 / 10 / 2017 saat 13:00’e kadar, Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  6. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.