Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 25-05-2017
İhale Numarası: 008/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi

Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi

BU PROJENİN FİNANSMANI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR

1. İhale tahmini değeri 1.355.726,40 TL’dir. (KDV Hariç)

2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim
Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. ve 2. sınıf Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler
katılabilir.
3. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi,
geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve
şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği
istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
4. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve
Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak
hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
5. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların
teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya
karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
6. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 25/07/2017 tarihli olacaktır.
7. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak,
Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 750
TL(Yedi yüz elli Türk Lirası) karşılığında ihale CD dosyasını Su ve Altyapı Şubesi’nden
almaları gerekmektedir.
8. Teklifler en geç 25/05/2017 saat 14:30’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna
atılmalıdır.
9. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek
mecburiyetinde değildir.