Lefkoşa Türk Belediyesi 2018 Yılı Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı İhalesi

Kapanış Tarihi: 10-04-2018
İhale Numarası: 008/2018
İhale Eki:

Açıklama:

Lefkoşa Türk Belediyesi 2018 Yılı Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı İhalesi

  1. İhale Numarası 008/2018
  2. Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 300 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv Birimi’nden temin edilebilir.
  3. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir
  4. İhalenin Tahmini Değeri 000 TL + KDV’dir.
  5. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  6. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  7. İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  8. Teklifler en geç 10 Nisan 2018 Salı, saat14:00’a kadar,Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.