Lefkoşa Türk Belediyesi 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi Hizmet Alımı İhalesi

Kapanış Tarihi: 23-11-2021
İhale Numarası: 017/2021
İhale Eki:

Açıklama:

Lefkoşa Türk Belediyesi 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi Hizmet Alımı İhalesi

  1. İhale Numarası: 017/2021
  2. Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 300 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv Birimi’nden temin edilebilir.
  3. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir
  4. İhalenin Tahmini Değeri 720,000 TL + KDV’dir.
  5. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  6. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  7. İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  8. Teklifler en geç 23 Kasım 2021 Salı, saat14:00’a kadar,Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.