Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

Kapanış Tarihi: 5-10-2017
İhale Numarası: 027/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi Tadilat Proje İhalesi

  1. İhale tahmini değeri 145,000 TL’dir. (KDV Hariç)
  2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı Yapı İşleri belgesine sahip tüm sınıf karnesi müteahhitleri katılabilir.
  3. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  4. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  5. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  6. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 150 TL karşılığında ihale CD dosyasını Projeler ve Emlak Şubesi’nden almaları gerekmektedir.
  7. İhale içeriği ile ilgili 28/09/17 tarihinde saat 11:00’da Surlariçi Belediye Pazarı eski Toptancılar Bölümü binasında Yer Gösterimi yapılacaktır.
  8. Teklifler en geç 05/10/2017 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  9. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 05/12/2017 tarihli olacaktır.
  10. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

Lefkoşa Türk Belediyesi