Lokmacı Sınır Kapısı ve İplik Pazarı Tuvaletleri İşletmesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 3-01-2019
İhale Numarası: 016/2018
İhale Eki:

Açıklama:

Lokmacı Sınır Kapısı ve İplik Pazarı Tuvaletleri İşletmesi İhalesi

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Lokmacı Sınır Kapısı ve İplik Pazarı Tuvaletlerinin kiralanması ile ilgili teklif kabul edilecektir.

İhale şartnameleri, Lefkoşa Türk Belediyesi veznesine yatırılacak KDV dahil 10 Türk Lirası karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’den temin edilebilir.

Teklifler, en geç 03 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14:00’a  kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

 

                                                                                                                          Lefkoşa Belediye Başkanlığı