Marmara ve Barış Manço Parkları Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İhalesi

Kapanış Tarihi: 16-05-2019
İhale Numarası: 015/2019
İhale Eki:

Açıklama:

Marmara ve Barış Manço Parkları Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İhalesi

    1.   İhale tahmini değeri A. için 486,174.00 TL  (KDV Hariç)                 

  1. Bu ihalelere, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği  ihale için Encümene kayıtlı 1.,2.,3. sınıf Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler katılabilir.
  2. İhalelere teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  3. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  4. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  5. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 26 Haziran 2019 tarihli olacaktır.
  6. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org  adresinden  görülebilir.  Ancak, katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine ihale için yatırılacak KDV dahil 200 TL karşılığında ihale dosyasını Park – Bahçeler Şubesi’nden almaları gerekmektedir.
  7. Teklifler en geç 16 Mayıs 2019 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  8. İhale  Değerlendirme   Komisyonu   en   düşük   veya   herhangi   bir   teklifi   kabul   etmek mecburiyetinde değildir.

Lefkoşa Türk Belediyesi