Mehmet Akif Caddesi Kaldırım Düzenleme Projesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 12-05-2020
İhale Numarası: 007/2020
İhale Eki:

Açıklama:

Mehmet Akif Caddesi Kaldırım Düzenleme Projesi İhalesi

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Veznesine yatırılacak her bir ihale için 200 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Birimi’nden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç 12 Mayıs 2020 Salı  günü  saat 12:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır.

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.