Merkez Lefkoşa Temizliği İçin Hizmet Alım İhalesi

Kapanış Tarihi: 7-09-2021
İhale Numarası: 016/2021
İhale Eki:

Açıklama:

Merkez Lefkoşa Temizliği İçin Hizmet Alım İhalesi

  1. Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 200 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv Birimi’nden temin edilebilir.
  2. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir
  3. İhalenin tahmini değeri aylık 30,000 TL + KDV’dir.
  4. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  5. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  6. İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  7. Teklifler en geç 07 Eylül 2021 Salı, saat12:00’a kadar,Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.