Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi

Kapanış Tarihi: 19-10-2017
İhale Numarası: 029/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Metehan ve Haspolat Bölgesi Yeşil Alanlarında Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapım İşleri İhalesi

1- İhale tahmini değeri A. için 409,981,00 TL (KDV Hariç) B. için 248,760.00 TL (KDV Hariç)

2- Bu ihalelere, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği A. ihalesi için Encümene kayıtlı 1., 2., 3. sınıf Teknik İşler ve B. ihalesi için 1., 2., 3. , 4. sınıf
Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler katılabilir.

3- İhalelere teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi,
geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

4- Geçici teminat miktarı ihale katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

5- Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya LTB veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.

6- Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 19 ARALIK 2017 tarihli olacaktır.

7- İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için LTB veznesine A. ihalesi için yatırılacak KDV dahil 200 TL ve B. ihalesi için yatırılacak KDV dahil 150 TL karşılığında ihale dosyasını LTB Park – Bahçeler ve Trafik Şubesi’nden almaları gerekmektedir.

8- Teklifler en geç 19 EKİM 2017 saat 14:00’e kadar LTB binası zemin katında bulunan ihale kutusuna atılmalıdır.

9- İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

Lefkoşa Türk Belediyesi