Mezbaha İşletme Devri İhalesi

Kapanış Tarihi: 28-01-2020
İhale Numarası: 001/2020
İhale Eki:

Açıklama:

Mezbaha İşletme Devri İhalesi

  1. İhale dökümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. İhaleye katılacak olanlar dokümanları Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 500 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edebilir.
  2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. İhale Değerlendirme Komisyonu en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  5. Teklifler en geç 28 Ocak 2020 saat 14:00’ye kadar,Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.