Mezbaha İşletme Devri İhalesi

Kapanış Tarihi: 16-08-2022
İhale Numarası: 015/2022
İhale Eki:

Açıklama:

Mezbaha İşletme Devri İhalesi

  1. İhale dokümanlarını Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 500 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz ederek Arşiv Birimi’nden (1. Kat) temin edebilir.
  2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. İhale Değerlendirme Komisyonu en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  5. Teklifler en geç 16 Ağustos 2022 saat 12:00’ye kadar, Lefkoşa Türk Belediyesi zemin katında bulunan ihale kutusuna atılmalıdır.

 Lefkoşa Belediye Başkanlığı.

WEB: www.lefkosabelediyesi.org veya  ihale.lefkosabelediyesi.org