Okullar Yolu Sokak Kısmi ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak Tümü Yağmur Suyu Drenaj İşleri Yapım Projesi İhalesi

Kapanış Tarihi: 23-07-2019
İhale Numarası: 022/2019
İhale Eki:

Açıklama:

Okullar Yolu Sokak Kısmi ve Şht. Sıtkı Hasan Sokak Tümü Yağmur Suyu Drenaj İşleri Yapım Projesi İhalesi

  1. İhale tahmini değeri 386,456.00 TL’dir. (KDV Hariç)
  2. Bu ihaleye, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1. 2. Ve 3. sınıf Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler katılabilir.
  3. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  4. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  5. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  6. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 23/09/2019 tarihli olacaktır.
  7. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 400 TL karşılığında ihale dosyasını Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nden almaları gerekmektedir.
  8. Teklifler en geç 23/07/2019 saat 12:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  9. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

Lefkoşa Türk Belediyesi