Peyzaj Bakım İşleri Hizmet Alım İhalesi

Kapanış Tarihi: 2-09-2021
İhale Numarası: 013/2021
İhale Eki:

Açıklama:

Peyzaj Bakım İşleri Hizmet Alım İhalesi

 

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Veznesine yatırılacak her bir ihale için 200 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Biriminden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç 2 Eylül 2021 Perşembe  günü  saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Kutusuna atılmalıdır.

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.