Peyzaj Bakım İşleri Hizmet Alımı İhalesi

Kapanış Tarihi: 23-08-2022
İhale Numarası: 017/2022
İhale Eki:

Açıklama:

Peyzaj Bakım İşleri Hizmet Alımı İhalesi

  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi veznesine yatırılacak 1000 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv Birimi’nden temin edilebilir.
  • Teklifler ile ilgili ihale şartnameleri Lefkoşa Türk Belediyesi Arşiv Birimi’nden ve/veya lefkosabelediyesi.org ve http://ihale.lefkosabelediyesi.org adreslerinden görülebilir.
  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  • Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  • İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  • Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.

Teklifler en geç 23 Ağustos 2022 Salı  günü  saat 12:00’ye kadar Lefkoşa Türk Belediyesi zemin katında bulunan ihale kutusuna atılmalıdır.

 Lefkoşa Belediye Başkanlığı.