Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri

Kapanış Tarihi: 2-11-2017
İhale Numarası: 033/2017
İhale Eki:

Açıklama:

Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

IK İHALE USULÜ TEKLİF KABULÜ

 

‘Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri’

için teklif kabul edilir.

 

BU  PROJENİN  FİNANSMANI

LEFKOŞA  TÜRK  BELEDİYESİ

TARAFINDAN  KARŞILANMIŞTIR.

 

  1. İhale tahmini değeri 409,981.00 TL (KDV Hariç)

  1. Bu ihaleye 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası gereği Encümene kayıtlı 1., 2., 3. sınıf Teknik İşler belgesine sahip müteahhitler katılabilir.

 

  1. İhalelere teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

 

  1. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

  1. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.

 

  1. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 2 OCAK 2018 tarihli olacaktır.

 

  1. İhale dokümanları   http://ihale.lefkosabelediyesi.org  adresinden  görülebilir.  Ancak, katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 200 TL karşılığında ihale dosyasını Park – Bahçeler ve Trafik Şubesi’nden almaları gerekmektedir.

 

  1. Teklifler en geç 2 KASIM 2017 saat 14:00’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

 

  1. İhale  Değerlendirme   Komisyonu   en   düşük   veya   herhangi   bir   teklifi   kabul   etmek mecburiyetinde değildir.

 

Lefkoşa Türk Belediyesi