Zeyilname 3: İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi

Zeyilname 3: İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi

İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi Teknik Şartamesi’nin aşağıdaki maddesi

6.2.13. Araç sağ direksiyon ve en az 2011 (iki bin on bir) model olacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.