ZEYİLNAME: 11 Adet Motorsiklet Alım İhalesi

ZEYİLNAME: 11 Adet Motorsiklet Alım İhalesi

11 Adet Motorsiklet Alım İhalesi 6. Maddesi Kati Teminat;

6.1. Firma, işi şartnameye uygun olarak ve iyi bir şekilde yapacağına ve zamanında tamamlayacağına dair, ihale bedelinin % 5’i tutarında banka teminat mektubunu idareye vermekle yükümlüdür.

6.2. Teminat mektubu 31 Aralık 2019 tarihine geçerli olacaktır.

Şeklinde düzeltilmiştir.