Zeyilname 2: 1 Adet Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve 2 Adet Otomatik Kalkan Bariyer Alımı İhalesi

Zeyilname 2: 1 Adet Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve 2 Adet Otomatik Kalkan Bariyer Alımı İhalesi

1 Adet Otopark Otomatik Ödeme İstasyonu ve 2 Adet Otomatik Kalkan Bariyer Alımı İhalesi Teknik Şartnamesi 2. maddesi l. satırı

2–Kağıt Para Kabul ve Kağıt Para Verme Cihazı (Note Recycler)

“l. Para kasetlerindeki miktarlar azaldığında geri bildirim yapabilmeli ve para miktarına bağlı olarak ilgili kasetten para verilmemesini sağlayabilmeli. Bu miktarlar 10 ila 30 adet kağıt para miktarlarında ayarlanabilmeli.”

“l. Cihada bulunan 4 adet para kasetlerindeki miktarlar azaldığında geri bildirim yapabilmeli ve para miktarına bağlı olarak ilgili kasetten para verilmemesini sağlayabilmeli. Bu miktarlar 10 ila 30 adet kağıt para miktarlarında ayarlanabilmeli. “

şeklinde değiştirilmiştir.

�j