Zeyilname 2: İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi

Zeyilname 2: İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi

İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi Teknik Şartamesi’nin aşağıdaki maddesi

6.2.13. Araç sağ direksiyon ve en az 2012 (iki bin on iki) model olacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.